.
  © Judith Egger
© Judith Egger
Divadelní Ústav (CZ - Prag)
Tomáš Žižka
Celetná 17
CZ - 11000 Praha 1
Czech Republic
Tel: +420 224 809 112
Mail: tomas.zizkaatdivadlo.cz
www.theatre.cz,   www.institutumeni.cz
english
theatre institute
ZA TRŽNICÍ
Vietnamsko-české umělecké fórum


V lednu až květnu tohoto roku se uskuteční multikulturní projekt ZA TRŽNICÍ, jehož záměrem je navázání kontaktů s vietnamskou komunitou v České republice. Projekt vyvrcholí v Holešovické tržnici na Festivalu 4+4 dny v pohybu ve dnech 25. 5. - 26. 5. 2007 jako česká prezentace v rámci evropského projektu na téma migraxe ConsTRUCKtions - ConNEXTions.
Projekt chce upozornit na dráždivou situaci a specifickou identitu migranta, který si do nového prostředí přináší svou kulturu a je nucen ji integrovat. Na druhou stranu chce přispět k větší informovanosti o dané problematice a větší toleranci české společnosti, která je náchylná k rasismu a xenofobii.

Projekt vzniká ve spolupráci s Divadelním ústavem, jedním ze 4 hlavních partnerů projektu ConsTRUCKtions – ConNEXTions, podpořeného z programu Evropské Unie Culture 2000. Realizaci projektu zajišťuje sdružení Mamapapa, které se posledních 6 let zabývá konceptem komunitního umění. Mamapapa spolupracujei s Klubem Hanoi, zaměřenému na propagaci Vietnamu a vietnamské kultury u nás, a Centrem pro studium migrace, založeném v roce 2004 na Katolické teologické fakultě UK.

Projekt ZA TRŽNICÍ je rozdělen na tři etapy. V první části projektu proběhne navázání kontaktů s odborníky z oblasti sociologie, kulturní historie, ekonomie a práv, a studium lokality Holešovické tržnice. V druhé etapě (duben 2007) budou uspořádány čtyři týdenní dílny: "Za tržnicí - viděno očima místních" – prostředí tržiště jako umělecká instalace lidí, kteří zde pracují, žijí a specificky vidí svůj svět. "Trh - materiálová koláž" - dílna, která koketuje mezi tradicí asijského kostýmu a současnou polohou excentrického stylu odívání, bude pro své aplikace využívat jako výchozího materiálu zboží z tržnice. "Dvojí hra intimity a mystiky" - výtvarně dramatická dílna vycházející z narativní tradice Vietnamu, jeho historických mýtů a legend, určená pro vietnamské i české děti a jejich rodiče. "Trhavé tóny" - hudební dílna, která se zaměří na tradiční vietnamské nástroje, jejich tvorbu a akustické nebo elektronické testování spojené s použitím částí nosičů (CD, DVD, kazety) z pultů prodejců a povede k tvorbě vlastních hudebních kompozic.
Dílny budou směřovat k vytvoření společných divadelních, tanečních a hudebních performance a k jejich veřejné prezentaci a k instalaci výstavy v rámci Festivalu 4+4 dny v pohybu. Z dokumentace projektu bude následně uspořádána putující fotografická výstava. Součástí dvou tématických večerů festivalu bude rovněž audio záznam z hudební dílny, soutěž Karaoke star a koncert vietnamské hudební skupiny. V rámci doprovodných akcí budou promítány filmy s vietnamskou tématikou a proběhne diskusní forum k problematice migrace a imigrace.

Informace jsou průběžně doplňovány na: www.mamapapa.cz
Další odkazy: www.klubhanoi.cz, www.divadlo.cz