.
   Olivia Moura
© Olivia Moura
zde otevři: consTRUCKtions - conNEXTions
comunita, umění a diverzita ve společné Evropě

je evropský kulturní projekt, podpořený programem Evropské unie Culture 2000, který se bude odehrávat v Mnichově a řadě evropských partnerských měst. Iniciátorem a koordinátorem je Kulturní odbor města Mnichova uměleckou ředitelkou projektu je Judith Egger z Mnichova. Spoluorganizátory a partnery jsou organizace Soho in Ottakring (Vídeň), Divadelní ústav (Praha), Metal Culture (Liverpool), Cola Production (Marseille) a Cosmos of Culture (Athény).

Ústředním tématem tohoto evropského projektu je migrace jako jedna z hlavních výzev v rámci úspěšného utváření budoucnosti Evropy. Evropa čelí úkolu aktivně a konstruktivně definovat způsob nakládání s diverzitou a společenskými a kulturními změnami, které ji provázejí.

Migrace je obecně považována za společenský fenomén, zatímco přistup open here: consTRUCKtions – conNEXTions vychází z umění a performance. Program, který je organizován interdisciplinárně a je zaměřen na povzbuzení veřejné diskuze, spojuje velmi různorodé umělecké formy a kulturní instituce: experimentální se setkává s „kamenným“, velké spolupracuje s malým, umění zábavy splývá s uměním výchovným, setkají se zde lidé z celého světa. Projekt kombinuje princip pohybu s principem dočasného setrvání, pracuje s napětím mezi účastí orientovanou na proces a uměleckou intervencí, vytváří prostor pro vytváření sítí mimo obvyklých hranic vytyčených kategoriemi a nabízí tak nové příležitosti pro evropskou spolupráci.

Přípravy na realizaci tohoto projektu již začaly. V době od 10. ledna do 30. března 2007 probíhá ve Villa Waldberta, mezinárodní umělecké rezidenci města Mnichova, umělecká dílna ArtLab 1. Šest umělců, vyslaných partnerskými organizacemi, zde vytváří „umělecké vybavení“ a program v rámci transnárodní spolupráce. Tento program bude prezentován od května do července v mobilní laboratoři v podobě speciálně upraveného nákladního vozu.

Zahájení – formou velké party – se uskuteční 16. května 2007, kdy nákladní vůz odjede z Mnichova na cestu vedoucí po všech evropských městech zúčastněných v projektu. Po Mnichově je první zastávkou Vídeň, po ní následuje Praha, Liverpool a Marseille, odkud se vůz vrátí do Mnichova 6. července. Poté, od července do září, proběhne ve Villa Waldberta ArtLab 2, během níž budou analyzovány a zpracovány zkušenosti a výsledky získané během cesty mobilní laboratoře. A na závěr, v době od 8. září do 18. října bude v mnichovských kulturních centrech jako Villa Waldberta, Monacensia, Ander Art Festival a Club Ampere uspořádána řada výstav a dalších akcí.